+385 31 21 55 76 klopkos@os.t-com.hr

Novosti

Ovdje ćete pronaći informacije i obrasce

Porezna uprava

Saznaj više

Ministrstvo financija

Saznaj više

Ministrstvo gospodarstva i održivog razvoja

Saznaj više

Na raspolaganju su vam

Naše usluge i obrasci koje koristimo

l

Obrasci

Ovdje ćete pronaći obrasce kao što su Zahtjevi, Molbe i Prigovori

Porezna Uprava

Fizičke i pravne osobe

  • Porezi, prirezi i ostala davanja
  • Revizije
  • Projekti
  • Knjigovodstvo

Ugovori, Izjave, Cesije i sl.

CESIJA - primjer

Cesija – ustupanje potraživanja novom vjerovniku.
Cesija je ugovor kojim vjerovnik, (cedent ili ustupitelj) prenosi svoje potraživanje od dužnika (cesusa) na novog vjerovnika (cesionar ili primatelj).

Porez na dodanu vrijednost, Porez na dobit, Porez na nasljeđivanja i darovanja,

Obrazac PDV

OBRAČUN PDV-a U OBAVLJENIM TRANSAKCIJAMA DOBARA I USLUGA

PDV-S

Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije

Dohodak

DOH

Prijava poreza na dohodak

Obrazac DOH-Z

Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti

Obrazac INO-DOH

Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu

DOH

Prijava poreza na dohodak

JOPPD

I Z V J E Š Ć E
o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja

Popis dugotrajne imovine, Evidencije

Obrazac DI

Popis dugotrajne imovine

Obrtnici

Obrazac PO-SD

IZVJEŠĆE O PAUŠALNOM DOHOTKU OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI I UPLAĆENOM PAUŠALNOM POREZU NA DOHODAK I PRIREZU POREZA NA
DOHODAK

Samostalna djelatnost

Obrazac P-PPI

PREGLED POSLOVNIH PRIMITAKA I IZDATAKA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI

Pišite nam

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Osijek,Lorenza Jägera 6
+385 31 21 55 76
+385 31 21 55 77

klopkos@os.t-com.hr